Freitag, 6. Mai 2016

Wenn crazy Horst auf friendly fire schaltet...

Fotos: Tobias Hase, dpa

i